Regulamin

REGULAMIN SKLEPU 9design.pl


 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego 9design.pl (zwanego dalej Sklepem) jest 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motylkowej 65B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526, posiadająca numery NIP 9522076515 oraz REGON 142005020.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.

3. Klientem nazywa się osobę lub firmę/instytucję, która wypełniła formularz rejestracyjny lub zgłoszeniowy. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.


II. OFERTA

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.

2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru. Prezentowane zdjęcie może odbiegać od wersji przedstawionej w jego opisie.

3. Oferta prezentowana na stronach internetowych Sklepu nie jest stanem magazynowym Sklepu. Część prezentowanych towarów dostępna jest natychmiast (w opisie produktu widnieje wówczas komunikat: „Produkt jest w magazynie”). Pozostałe towary są zamawiane przez Sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta lub znajdują się w salonie 9design w Warszawie i są przeznaczone do sprzedaży stacjonarnej.

4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.

5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sklep podejmie próbę kontaktu z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Terminy realizacji zamówień są wyszczególnione przy każdym produkcie. UWAGA: produkty należące do kategorii NOWOŚCI oraz inne z pozostałych kategorii mogą być realizowane w dłuższym terminie nawet do 10 tygodni o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną.

7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej zdjęcia oraz opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

8. Jeśli cechy oferowanych towarów odbiegają od prezentowanych zdjęć, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie towaru. Taka sytuacja może dotyczyć wersji kolorystycznej lub innej cechy tego samego towaru.

9. Z przyczyn niezależnych od Sklepu przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. W przypadku ich przekroczenia Sklep informuje Klienta o nowym przewidywanym terminie dostawy.

10. Promocje organizowane przez Sklep nie łączą się z innymi oraz nie obowiązują na nie wcześniej udzielone rabaty.

11. Sklep 9design posiada w swojej ofercie Bony Podarunkowe o różnych wartościach, ograniczone czasowo. Ich ważność podana jest każdorazowo na bonie. Bon podlega wymianie wyłącznie na towar o tej samej wartości lub wyższej. Różnica jest wówczas dopłacana przez Klienta. Bon nie może być wymieniony na gotówkę lub jego wartość nie może być zwrócona w inny sposób.


III. ZAMÓWIENIE

1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza.

2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas potrzebny na skompletowanie zamówionych towarów i zrealizowanie wysyłki. W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż podany na stronach internetowych, Sklep kontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję nowego terminu dostawy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy, o czym Sklep nie miał informacji w momencie składania zamówienia przez Klienta. Wpłacone przez Klienta środki zostaną wówczas zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone środki pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.

5. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Klient jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości 100% ceny brutto towaru.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. błędny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem.

7. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy faktury VAT.

8. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.


IV. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR

1. Możliwe są następujące formy płatności:

i. Przelewem. Jeśli towar jest dostępny w magazynie, Sklep rezerwuje go i przesyła do Klienta wiadomość e-mail zawierającą numer rachunku bankowego do wpłaty należności. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. Przy braku dostępności towaru Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny towaru.

ii. Za pośrednictwem sieci PayU lub PayPal.

iii. Za pobraniem – w przypadku wyboru tej drogi płatności pobierana jest dodatkowa opłata (jak w punkcie V. Regulaminu). Maksymalna kwota pobrania wynosi 2.500 PLN.

2. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.


V. DODATKOWE OPŁATY

Sklep pobiera dodatkowe opłaty w przypadku:

1. Płatności za pobraniem – opłata w wysokości 10 PLN

2. Płatności za pośrednictwem PayPal - opłata dodatkowa 2,3% wartości transakcji + 0,80 PLN  

 


VI. WYSYŁKA

1. Towar wysyłamy w ciągu 48h od zaksięgowania należności na koncie, wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich i tylko na terenie Polski. Nie jest możliwe dokonanie wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Usługi transportowe obejmują dostarczenie towaru do parteru pod wskazany adres. Jeśli dostarczane są artykuły na paletach, Klient osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z palety do lokalu.

2. Wszystkie wysyłane towary objęte są ubezpieczeniem zagwarantowanym przez firmę kurierską

3. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych od wysyłki z naszego magazynu. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

5. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Klienta rekomendowane jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził ją pod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i przyspiesza proces rozpatrywania reklamacji ilościowej bądź jakościowej w firmie kurierskiej. Na spisanie protokołu szkody Klient ma 7 dni.

6. W przypadku nieodebrania przez Klienta wysłanego towaru, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terminie odbioru. Po tym czasie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej środki nie zostaną zwrócone.

7. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim umówieniu terminu odbioru w siedzibie firmy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

8. Koszty wysyłki zamówień zależą od wagi zamówionych towarów i zostały określone w zakładce "Koszty wysyłki" na stronie sklepu.

 

VII. REKLAMACJE

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada przed Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.

2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@9design.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdy to niemożliwe do poinformowania Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

4. Sklep nie jest producentem towarów. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.

5. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.

 


VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (Zwroty)

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres 9d Sp. z o.o., ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres sklep@9design.pl. Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

2. Zwracany towar należy kierować na adres magazynu 9d Sp. z o.o., ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa. W przypadku towarów o dużych gabarytach należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną (sklep@9design.pl) w celu ustalenia adresu odesłania zwracanego towaru.

3. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.

4. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.

5. Klient odstępujący od umowy otrzymuje do akceptacji fakturę korygującą, przesłaną przez Sklep drogą elektroniczną lub pocztą (w zależności od wyboru formy dostarczenia faktury). 

6. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane w trakcie rejestracji zgłoszenia lub dane osobowe użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między Sklepem, a Klientem oraz w ramach ewidencji sprzedaży. Każdy Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania oraz poprawiania swoich danych osobowych. Może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych gromadzonych przez Sklep dostępne są na stronie, w zakładce „Polityka Prywatności”.

 


X. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klienta w zakładce „Regulamin” umieszczonej na stronie sklepu 9design.pl. Klient może go pobrać ze strony oraz wydrukować.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar, wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
X
pixelpixelpixelpixel